ผบ.มทบ.๓๗ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์

admin2

ผบ.มทบ.๓๗ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย. ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๕, ๐๗๓๐ พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๗ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิ.ย. ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี คุณสุมาลี พบสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๓๗ พร้อมสมาชิก, ผู้บังคับบัญชา, กำลังพล และหน่วยขึ้นตรงในสังกัด มทบ.๓๗, กอ.รมน.จังหวัด ช.ร., ฉก.ม.๓, ผศ.จว.ช.ร., ร.๑๗ พัน.๓ ในพระองค์ฯ เข้าร่วมในพิธีฯ โดยร่วมเจริญภาวนา สร้างบุญ สร้างกุศล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาสนสถาน มทบ.๓๗ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จว.ช.ร.ทั้งนี้ การปฏิบัติได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บ้าน วัด โรงเรียน ศูนย์รวมจิตใจปวงชนชาวไทย เราทำความดีด้วยหัวใจ
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

Next Post

เมื่อ 2 มิ.ย. 65 เวลา 1000 - 1200 น. พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.

You May Like

ข่าวภูธร