เมื่อ 2 มิ.ย. 65 เวลา 1000 – 1200 น. พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ

admin2

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.


เมื่อ 2 มิ.ย. 65 เวลา 1000 – 1200 น. พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ
เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ดำเนินการโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม หมู่บ้านห้วยยาโน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Next Post

มทบ.37 โดย นฝ.นศท.มทบ.37 กิจกรรมจิตอาสา

มทบ.37 โดย นฝ.นศท.มทบ.37 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญ […]

You May Like

ข่าวภูธร