จ.อุบลฯ ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

admin2

จ.อุบลฯ ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ เผยถูกดำเนินคดีขับรถเร็วเกินกำหนดเพิ่มขึ้น 100% นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการและปิดศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2565 พร้อมขอบคุณคณะกรรมการและคณะทำงานทุกหน่วยงานทั้งระดับจังหวัดและอำเภอได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้มาตรการลดเสี่ยงคุมเข้มโควิด 19 และโอมิครอน จ.อุบลฯ ตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยใช้หัวข้อหลักในการรณรงค์ชื่อว่า ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ช่วงเข้มข้นระหว่าง 29 ธีนวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 มีการจัดตั้งจุดตรวจร่วมบนเส้นทางสายหลัก มีจุดบริการประชาชน ด่านชุมชนในถนนสายรองและถนนในเขตชุมชนและหมู่บ้านเป็นจุดตรวจ ซึ่งจุดตรวจหลักมีทั้งหมด 50 จุด จุดตรวจรองจุดบริการประชาชน จำนวน 239 จุด ด่านชุมชน 2,704 จุด และจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในช่วง 7 วันอันตราย พบว่าเกิดอุบัติเหตุ 18 ครั้งนี้ ผู้เสียชีวิต 4 ราย และผู้บาดเจ็บ 25 ราย ช่วงอายุของผู้ประสบอุบัติเหตุสูงสุดคืออายุระหว่าง 25-29 ปี ส่วนสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ผลการบังคับใช้กฏหมายครั้งนี้ภายใต้มาตรการ 10 ข้อหาหลักช่วงควบคุมเข้ม 7 วันอันตราย ยานพาหนะถูกเรียกตรวจ 109,087 คัน ถูกดำเนินคดี 20,243 คน ในจำนวนนี้พบว่าขับรถเร็วเกินกำหนด เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา 3,124 คน ปี 2565 จำนวน 6,322 คน เพิ่มขึ้น 3,198 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือดื่มสุราแล้วขับตามลำดับ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือจักรยานยนต์ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด และหากเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พบว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 18 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากเดิม 2 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 4 ราย ต่ำกว่าเป้าหมาย 2 ราย และบาดเจ็บ 25 คน สูงกว่าป้าหมาย 11 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผญบ. และ อสม.รวมทั้งอาสามัครกู้ภัยฯ ทุกคนที่ได้เสียสละ ปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชม. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการสัญจรเทศกาลปีใหม่ นับเป็นการสร้างกุศลยิ่งใหญ่ ถึงแม้ว่าปิดศูนย์ฯ ดังกล่าวก็ตาม แต่การรณรงค์ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง 365 วัน ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ และได้มอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมถอดบทเรียน และประเมินคุณภาพของศูนย์ปฏิบัติงานในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการตั้งด่านชุมชน และมาตรการบังคับใช้กฏหมาย เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาและลดอุบัติเหตุต่อไป

ทีมข่าวภูธร:ออนไลน์

Next Post

แพร่ พบแล้ว คนหายกลายเป็นศพ ลำห้วยแม่พวก ม.10

แพร่ พบแล้ว คนหายกลายเป็นศพ ลำห้วยแม่พวก ม.10 ต.เด […]

ข่าวภูธร