ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานการประชุมสัญจร กรอ.กลุ่ม

admin2

ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานการประชุมสัญจร กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 6 จังหวัด เพื่อวางกลยุทธ์ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ วันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมดาหลา ชั้น 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 6/2566 โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าหน่วยงานราชการ ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในพื้นที่กลุ่มภาคกลางตอนบนทั้ง 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานที่ผ่านมา
นอกจากนี้ มีประเด็นสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาวางกลยุทธ์ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลาง สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ซึ่งจากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม ( GPP) ในปีที่ผ่านมา ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จำนวน 843,468 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.4 ของประเทศ และคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 – 4.0 มีปัจจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนที่สำคัญ คือ จำนวนนักท่องเที่ยว การใช้จ่ายของภาครัฐที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน การผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดขายจากธุรกิจค้าส่งค้าปลีก การให้สินเชื่อเพื่อการลงทุน และราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น
นางสาวรัตนา ภา ศรีวิไชย อยุธยา

Next Post

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะกรรมการ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะกรรมการสานใจไทยส […]

ข่าวภูธร