จังหวัดเชียงใหม่ ชนเผ่าลีซู 3 ศาสนาฉลองปี

admin2

ใหม่สรงน้ำพระหยุดทำลายป่า 9 กุมภาพันธ์ 2565 ชนเผ่าที่เคยทำลายป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจบอกเลิกทำลายป่าร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมส่วนรวม ชาวบ้านห้วยต้นตอง หมุ่ที่ 7 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชาติพันธ์ ชนเผ่าลีซู ทั้ง 3 ศาสนา ฉลองปีใหม่และมีการร่วมกันสงค์น้ำพระเพื่อถือเป็นฤกษ์ยามที่ดี เป็นการสร้างความสามัคคีกันในกลุ่มในหมู่บ้านไม่แบ่งแยกเรื่องศาสนา และเป็นปีแรกที่มีการให้พระมาเทศนาอวยพรพร้อมทั้งทำพิธีอวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี มีอนาคตที่ดี มีความสำเร็จในการงานที่ทำอยู่ ขอให้ปีนี้พืชผลที่ปลูกเจริญงอกงามให้ได้ผลผลิตที่ดีกันทั้งหมู่บ้าน ทางพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เทศนาเรื่องป่าไม้เรื่องน้ำที่จะส่งผลต่อลูกหลานในอนาคต ขอให้ชาวบ้านเลิกในการบุกรุกป่าไม้หยุดตัดไม้แต่หันมาช่วยกันดูแลป่าไม้แหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อรักษาให้มีทั้งป่าไม้และน้ำที่ยังไหลได้ในวันนี้ให้มีไหลต่อไปในอนาคตให้ลูกหลานได้มีโอกาสทำมาหากินตามวิถีของชนเผ่าลีซูต่อไปในอนาคตอันยั่งยืน ทางผู้นำชนเผ่าลีซู ผู้นำธรรมชาติได้แจ้งว่าได้หยุดทำลายป่าไม้แล้วและยังจะช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อชดเชยที่ตัดกันไปเพื่อทำแหล่งทำมาหากิน ถือเป็นมิติใหม่ที่ทางชนเผ่าลีซูเลิกการบุกรุกป่าไม้ ทางพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการได้ทำพิธีสวดมนต์ขอพรให้ชนเผ่าให้อยุ่ดีมีสุขกันทุกคน พร้อมทั้งทำพิธีแจกเมล็ดพันธ์ข้าว ข้าวโพดให้กับชาวบ้านเพื่อจะนำเมล็ดพันธ์ไปปลูกในปีนี้ให้มีความเจริญงอกงามอุดม

สมบูรณ์ถ้วนหน้าทุกๆคน ซึ่งทางผู้นำชนเผ่าลีซูได้แจ้งว่าทางชาวบ้านได้ตกลงกันจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าอีกเพราะเกิดความแห้งแล้ง แต่ห้ามไม่ถ่ายภาพตนเอง จะร่วมกันอนุรักษ์ป่าจะทำมาหากินกันตามที่มีอยู่แล้ว ถือเป็นอีกมิติหนึ่งที่หมู่บ้านนี้หยุดการทำลายป่า และยังมีการร่วมใจกันไม่แบ่งแยกในเรื่องศาสนาอยุ่กันด้วยความสามัคคีกันอยุ่อย่างสงบสุขช่วยเหลือกันมาโดยตลอด[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Si5W6JTv8ms[/embedyt]

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

พิษณุโลก วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนต์ชัย

พิษณุโลก วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒ […]

You May Like

ข่าวภูธร