จี้นอภ.เร่งสอบการร้องคัดค้านการเลือกกำนันตำบลนาสะ

admin2

จี้นอภ.เร่งสอบการร้องคัดค้านการเลือกกำนันตำบลนาสะไมเนื่องจากการคัดเลือกกำนันไม่เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เรื่องไม่คืบหน้า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายบุญเลื่อน วันนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลนาสะไม และนางสาวรัตนา ธิมาทา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีได้มีหนังสือร้องเรียนถึง นายสมมาฏฐ์โพธิ นายอำเภอตระการพืชผลเรื่องขอทราบความคืบหน้าในกรณีร้องคัดค้านการคัดเลือกกำนันตำบลนาสะไม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 และครั้งที่ 2 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวรัตนา ธิมาทา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลนาสะไมก็ได้ส่งหลักฐานเพิ่มประกอบในกรณีการคัดค้านการคัดเลือกกำนันตำบลนาสะไมย์ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 พร้อมคลิป video และได้มีการยื่นหนังสือคัดค้านการคัดเลือกกำนันตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนันพศ 2551 ข้อ 37 เนื่องจากการคัดเลือกกำนันไม่เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้มีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกกำนันพ.ศ 2551 ข้อ 8(1)และขอให้นายอำเภอตระการพืชผลดำเนินการทางวินัยกับผู้เข้าร่วมกระทำการดังกล่าวโดยมีข้อมูลเหตุเกิดมาจากการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มไลน์”ราชสีห์นาสะไม”ซึ่งเป็นกลุ่มไลน์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สื่อสารส่งต่อข้อราชการจากกำนันและส่วนราชการต่างๆโดยสมาชิกในกลุ่ม line ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันของตำบลนาสะไมและยังประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆเช่นปลัดประจำตำบลเกษตรประจำตำบลและครู

กศน.เป็นต้นการส่งภาพถ่ายการจัดเลี้ยงและโพสต์ข้อความลงในกลุ่มไลน์”ราชสีห์นาสะไม”ในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าได้ตกลงสัญญากันที่จะสนับสนุนให้นายทวีศักดิ์ ผิวพรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 เป็นกำนันและได้มีการจัดเลี้ยงสุราอาหารอย่างน้อย 3 ครั้งทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ก่อนจะมีการคัดเลือกกำนันตำบลนาสะไม ซึ่งต่อมาในภายหลัง”ฅน ข่าวภูธรฯนักข่าวจอมแฉ”อยู่หลายสังกัดตามดมกลิ่นได้มีการลงพื้นที่ในภายหลังได้มีการสืบหาข้อเท็จจริงของสมาชิกในกลุ่มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาสมัยเกี่ยวกับรูปภาพที่โพสต์ก็ปรากฏหลักฐานชัดเจนหลายอย่างเช่นบิลค่าอาหารที่ไปรับประทานกันได้ระบุรายการอาหารวันเวลาเข้าออกสอดคล้องกับรูปภาพอย่างยิ่งประกอบกับภายหลังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนนายทวีศักดิ์เป็นกำนันและได้อยู่ร่วมในทุกกิจกรรมได้ให้ข้อมูลกับนางสาวรัตนา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ว่าได้ไปร่วมรับประทานอาหารสุราและตกลงสัญญากันที่จะสนับสนุนนายทวีศักดิ์เป็นกำนันแต่ปรากฏว่าเรื่องที่ได้ร้องเรียนการคัดค้านการคัดเลือกกำนันตำบลนาสะไมการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความล่าช้าปกป้องช่วยเหลือกันให้พ้นผิดไม่อำนวยความสะดวกในการร้องเรียนการคัดค้านการเลือกกำนันตำบลนาสะไมไม่มีความคืบหน้านายบุญเลื่อน วันนา และนางสาวรัตนา ธิมาทา จึงได้ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนเพื่อให้ทางนายอำเภอตระการพืชผลผู้มีอำนาจวาสนาดำเนินการเรื่องดังกล่าวส่งให้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์”พ่อเมืองดอกบัว”ที่รอเรื่องดังกล่าวอยู่ครับเจ้านาย

ภาพข่าว/วิชัย สิถิระบุตร/ฅน ข่าวภูธรฯ/รายงาน

Next Post

ประชาชนเดินทางมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณ วัดหนอง

ประชาชนเดินทางมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณ วัดหนองทอง ป […]

You May Like

ข่าวภูธร