จ.อุบลฯ ชาวบ้านปากแซงแห่ชื่นชมรองเจ้าคณะ

admin2

จ.อุบลฯ ชาวบ้านปากแซงแห่ชื่นชมรองเจ้าคณะจังหวัดคนใหม่ เจ้าคณะอำเภอนาตาล นับเป็นวาสนา ได้รับพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี รูปใหม่ หลังจากที่ตำแหน่งดังกล่าวได้ว่างเว้นลง โดยเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการพิจารณาหาพระสงฆ์ที่มีความพร้อมและเหมาะสม จำนวน 6 รูป ส่งรายชื่อเข้าไปยังเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกแล้วส่งต่อไปยังคณะกรรมการมหาเถระสมาคม มีมติเห็นชอบให้เลื่อนตำแหน่งจากเจ้าคณะอำเภอนาตาล ขึ้นเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด ต่อไป
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ วัดพระโตบ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โดยในวันนี้ นายวิรัตน์ เจริญจิตร์ นายอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ได้นำส่วนข้าราชการและชาวบ้านในพื้นที่ นำขบวนแห่ต้อนรับ รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี คนใหม่ อย่างสมเกียรติ สร้างความดีใจให้แก่ ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ที่ได้มีพระสงฆ์ในหมู่บ้านได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งไม่เคยมีปรากฎมาก่อน ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของพระครูวีระ วีรานุกูล รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี คนใหม่ ก่อนนี้ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดพระโต บ้านปากแซง ต.พะลาน พร้อมกับเป็นเจ้าคณะอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย โดยในวันนี้ ได้มี นายวิรัตน์ เจริญจิตร์ นายอำเภอนาตาล ได้นำส่วนราชการและชาวบ้านในพื้นที่ นำขบวนแห่ต้อนรับอย่างสมเกียรติ สร้างความดีใจให้แก่ ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ที่ได้มีพระสงฆ์ในหมู่บ้านได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม โดยในวันที่ 15 มิถุนายน นี้ ชาวบ้านจะได้จัดให้มีการรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมมีการเฉลิมฉลองอย่างคึกครื้นตามประเพณี ต่อไป

ข่าวโดย กฤษณะ วิลามาศ/จ.อุบลราชธานี

Next Post

อุบลฯ วันที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567 กอง

อุบลฯ วันที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567 กองบัญชากา […]

ข่าวภูธร