อุบลฯ วันที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567 กอง

admin2

อุบลฯ วันที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 ก.ค. 67 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.67

ด้วยโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ภาคอีสาน รวมทั้งในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรอง ทำให้กำลังทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันมาบริจาคโลหิต ให้กับคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 อีกทั้งเพื่อให้มีโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการของจำนวนผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง การสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทางการแพทย์ โดยปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด สำหรับโลหิตสำรอง ที่ได้ในครั้งนี้ มีจำนวนกว่า 11,250 ซีซี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาร่วมบริจาคโลหิตตามโรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน

สุธน ประกอบพร/จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

จ.เชียงใหม่ ดื่มน้ำสาบานตนพิทักษ์ป่า 29 พฤษภาคม

จ.เชียงใหม่ ดื่มน้ำสาบานตนพิทักษ์ป่า 29 พฤษภาคม 25 […]

ข่าวภูธร