กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้บ้านโนน

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้บ้านโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสท้าน เอติรัตนะ กัวหน้าแผนกบำนุงรักษาโยธา (หยธอ-ฟ.) และนายนที ศรีสมรรถการ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร (หชขธ-ย.) ร่วมมอบลูกพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 310‬ ถุงๆละ 500 ตัว (155,000 ตัว) จากการผลิตเพาะพันธุ์ ของ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิรินธร ให้กับบ้านโนนกาหลง ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่รอบเขื่อนสิรินธร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารสำหรับการบริโภคในชุมชน และสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพประมงท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนในพื้นที่ ต่อไป โดยมี นายวิชัย วงษาชัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านโนนกาหลง ร่วมรับมอบฯ ณ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

ผู้ว่าราชการ จ.อยุธยา นำข้าราชการและพสกนิกรทุก

Post Views: 38 ผู้ว่าราชการ จ.อยุธยา นำข้าราชการแล […]

You May Like

ข่าวภูธร