PEA อุทัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย และชมรมศิษย์

admin2

PEA อุทัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงและปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการ SUBSTATION ZERO OUTAGE ครั้งที่ 1 วันนี้ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าโรจนะ 3 นายอาดุลรามา นิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างความมั่นคงและปรับปรุงระบบไฟฟ้า โครงการ SUBSTATION ZERO OUTAGE สถานีไฟฟ้าโรจนะ3 หมู่บ้านดีดีแลนด์ โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายปรีดา แตงสาขา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายบัณฑิต ปานท้วม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออุทัย พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบชุดหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพ ติดตั้ง Splicing sleeve cover ครอบจุดเสี่ยง พร้อมทั้งเปลี่ยนลูกถ้วยที่มีแตกชำรุด เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง
สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคกลาง ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา กฟก.1 นอกจากนี้ ยังได้ระดมทีมช่างและผู้ชํานาญงาน รวมกว่า 100 คน จากการไฟฟ้าฯในสังกัด เพื่อบูรณาการทำงานเสริมสร้างความมั่นคงในระบบจำหน่าย ลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง จ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนผู้ใช้ไฟในพื้นที่ จะได้รับประโยชน์ กว่า 2,000 ราย อีกด้วย

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

อำเภอลืออำนาจ จิตอาสาพระราชทานตำบลไร่

อำเภอลืออำนาจ จิตอาสาพระราชทานตำบลไร่ขี พัฒนาปรับป […]

ข่าวภูธร