ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ. 37 จัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

admin2

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ. 37 จัดกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65 พล.ต. ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗ มอบหมายให้ พ.อ.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ เลขานุการศอ.จอส.พระราชทาน มทบ. 37 เป็นประธานในกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. ประจำปี 2565โดยนำกำลังพล ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งพระองค์ทรงเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา กิ่งก้านสาขา เป็นที่พักพิง ที่อยู่อาศัย สร้างความสุข และขยายความเจริญอุดมสมบูรณ์ไปทั่วทุกถิ่นแคว้น ภายใต้ร่มพระบารมีอันแพร่ไพรศาล โดยพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของอาณาราษฎร เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกหนแห่งในทุกภาคของประเทศไทย พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ล้วนสรรเสริญและปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น จึงได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยดำเนินการปฏิบัติ จำนวน 2 พื้นที่ ประกอบด้วย กิจกรรมฯ ปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 4 ต้น และต้นมะลิ จำนวน 20 ต้น ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จังหวัดเชียงราย

2 กิจกรรม ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 20 ต้น ณ บริเวณฟาร์มแกะบ้านกังหันลม army land ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จังหวัดเชียงราย การปฏิบัติในกิจกรรมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บ้าน วัด โรงเรียน ศูนย์รวมจิตใจปวงชนชาวไทย

จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

 

Next Post

เชียงราย ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗

เชียงราย ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.๓๗ เป็นประธานในกิ […]

ข่าวภูธร