กฟผ.เขื่อนสิรินธร เข้าตรวจสอบพื้นที่การ

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร เข้าตรวจสอบพื้นที่การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์ประชุมสัมมนาชายแดนช่องเม็ก วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกรระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ. พร้อมด้วย นายสท้าน เอติรัตนะ หัวหน้าแผนกบำนุงรักษาโยธา หยธอ-ฟ. และผู้ปฎิบัติงานเขื่อนสิรินธร เข้าตรวจสอบพื้นที่การดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแสนตอ บ้านโปงดินดำ ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน พร้อมหาจุดทำการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์ประชุมสัมมนาชายแดนช่องเม็ก ซึ่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างที่ดินของเทศบาลตำบลช่องเม็กกับที่ดินของ กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต่อไป โดยมี นายอุดร ไชยมูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์ประชุมสัมมนาชายแดนช่องเม็ก บ้านโปงดินดำ ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

สุโขทัย สลด 3 คนงานถูกดินสไลด์ทับร่างเสีย

สุโขทัย สลด 3 คนงานถูกดินสไลด์ทับร่างเสียชีวิต  ขณ […]

ข่าวภูธร