แม่บ้านมหาดไทย จับมือ กพสจ.อุบลฯ ร่วมลงนาม

admin2

แม่บ้านมหาดไทย จับมือ กพสจ.อุบลฯ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565 วันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะฯ ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด กพสจ จังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565 และเยี่ยมชมนิทรรศการ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางกนกอร โพธิ์สิงห์ ผู้อำนวยการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางศิรินุช สูงสุด พัฒนาการอำเภอสำโรง ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นฝ่ายจัดเตรียมงานและเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯโอกาสนี้ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในวันที่ 8 มกราคม 2565 เหล่าแม่บ้านมหาดไทยและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี ทุกคน ต่างชื่นชมในพระบารมีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าพระบาท ได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสืบสาน รักษา และต่อยอด ภูมิปัญญาผ้าไทย นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่วงการผ้าไทย ทรงมีพระวินิจฉัยนำแนวคิดอันเป็นสากล มาสู่การพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย ให้ผ้าไทยเป็นสิ่งแสดงเรื่องราวอัตลักษณ์วัฒนธรรมประจำถิ่น สามารถนำไปออกแบบและตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกาย ที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย และทำให้เกิดความรัก ความตระหนัก ให้ผ้าไทยมีชีวิตชีวา คงคุณค่าอยู่สืบไป อีกทั้งยังได้รับพระกรุณาธิคุณ ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยได้ประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทยใส่ให้สนุก เพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินไทย และนำไปพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยทั่วประเทศ โดยที่ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Sirivannavari ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักของพระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน Eternity Love เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้จัดลงนามถวายพระพร นิทรรศการผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ในระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2565 ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ดำเนินการมาตรการการป้องการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด -19 อย่างเคร่งครัด CDD กรมการพัฒนาชุมชนWorldSoilDayGlobalSoilPartnershipUNFAO SEPtoSDGs SDGforAll@KmitlWorldSoilDayCDD อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน งานประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีภาพข่าว/รายงาน

Next Post

มทบ.37 โดย นฝ.นศท.มทบ.37 กิจกรรมจิตอาสาบริจาค

มทบ.37 โดย นฝ.นศท.มทบ.37 กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต […]

You May Like

ข่าวภูธร