มทบ.37 โดย นฝ.นศท.มทบ.37 กิจกรรมจิตอาสาบริจาค

admin2

มทบ.37 โดย นฝ.นศท.มทบ.37 กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 ม.ค.2565  พล.ต.ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 ผบ.มทบ.37 ได้มอบหมายให้ พ.ท.เจตนา ไชยถาวร ผบ.นฝ.นศท.มทบ.37 นำกำลังพล และ นศท.จิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565 ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้โลหิตรวมทั้งสิ้น 3,500 ซีซี การปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สมคิด อินต๊ะเนตร

Next Post

แพร่ ได้ฤกษ์บูรณะ ปิดทององค์พระธาตุช่อแฮ พระธาตุ

แพร่ ได้ฤกษ์บูรณะ ปิดทององค์พระธาตุช่อแฮ พระธาตุปร […]

You May Like

ข่าวภูธร