อำเภอไชยปราการ พระสงฆ์และเขตการศึกษาช่วย

admin2

อำเภอไชยปราการ พระสงฆ์และเขตการศึกษาช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเหยื่อไฟไหม้ 1 เมษายน 2565
จากการที่เกิดเหตุไฟไหม้บ้านของนายประเสริฐ นางปราณีจิตย์ ตาอินทร์ เด็กชาย กฤษณพงษ์ ตาอินทร์ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านป่าแดง บ้านป่าแดง หมู่ที่ 2 บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามกฎระเบียบไปบางส่วนแล้ว
ในวันนี้ก็ได้มีทางคณะพระสงฆ์ สามอำเภอ อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ร่วมกันสร้างกฎกติกาในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ สามอำเภอ ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนจะร่วมกันช่วยเหลือ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และได้ส่งตัวแทนมาช่วยเหลือโดยมีพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ พร้อมคณะพระสงฆ์ เป็นตัวแทนมามอบเครื่องครัว ข้าวสารอาหารแห้ง พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้าฯ และยังได้ร่วมมอบเงินสดเพื่อใช้จ่ายในการสร้างบ้านจำนวน 29,000 บาท
จากนั้นทาง ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3 พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง มาร่วมมอบสิ่งของและเงินอีกจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และร่วมสร้างบ้านใหม่ ในวันนี้[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=YOLg0VW_5Yk[/embedyt]

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ บูรณาการช่วยเหลือผู้ยากไร้

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ บูรณาการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ใน […]

ข่าวภูธร