พิษณุโลก สู้ภัยหนาว เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้

admin2

พิษณุโลก สู้ภัยหนาว เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ พล.พัฒนา 3 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 ผบ.พล.พัฒนา 3 และส่วนราชการท้องถิ่น ได้เข้าเยี่ยม มอบถุงยังชีพ เงินช่วยเหลือ ผ้าห่มกันหนาว ให้กับ ครอบครัวสองแม่ลูก อยู่บ้านเลขที่ 15/1 ม.3 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก แม่มีค้าขายไข่ไก่ สภาพความเป็นอยู่ลำบาก ลูกชายอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ต้องถ่ายอุจจาระทางหน้าท้อ นอนติดเตียงตลอดเวลา มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ผ้าก็อตทำความสะอาดตรงท่อหน้าท้อง โดยไปรับที่โรงพยาบาลชาติตระการได้ครั้งละ1ชิ้น เกิดความยากลำบากเดือดร้อนในการใช้ชีวิต และหาแนวทางช่วยเหลือร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ในระยะยาวต่อไป พร้อมยังแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนในพื้นที่ อีก 20 ผืน

ปรีชา นุตจรัส นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

อบจ.พิษณุโลก อุดหนุนงบตำรวจภูธรจังหวัด

อบจ.พิษณุโลก อุดหนุนงบตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จัด […]

You May Like

ข่าวภูธร