อบจ.พิษณุโลก อุดหนุนงบตำรวจภูธรจังหวัด

admin2

อบจ.พิษณุโลก อุดหนุนงบตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จัดซื้อกล้อง CCTV กว่า 28 ล้านบาท
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายสนธยา จิตต์รำพึง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงนาม MOU ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โดยพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำโครงการและมอบเงินอุดหนุนโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมอำนวยการจราจรด้วยระบบกล้องวงจรปิด CCTV ระยะที่ 3 ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกกับตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก โดยมีพล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก พ.ต.อ.ธนารักษ์ ปาระมีสา รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก พ.ต.อ.ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก ร่วมลงนาม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นสักขีพยาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบเงินอุดหนุนส่วนราชการตามแผนงานการรักษาความสงบภายในให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมอำนวยการจราจรด้วยระบบกล้องวงจรปิด CCTV ระยะที่ 3 จำนวน 28,798,200 บาท เพื่อให้การบริหารจัดการฐานข้อมูล บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม เป็นระบบรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพและสามารถคัดกรองผู้กระทำความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมความมั่นคงและยาเสพติด รวมถึงให้เจ้าหน้าที่จราจรสามารถวิเคราะห์ วางแผน การจราจร ได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งเป็นการปกป้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถเข้าช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วต่อเหตุการณ์ด้วยการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุน มีความมั่นใจ ในการเดินทางมายังจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ซึงเป็นผลให้เศรษฐกิจในจังหวัดพิษณุโลกดีขึ้นต่อไป
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

พ่อเมืองแพร่ “ตรวจติดตาม ความเรียบร้อย

พ่อเมืองแพร่ “ตรวจติดตาม ความเรียบร้อยพื้นที่รับเส […]

You May Like

ข่าวภูธร