เชียงราย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัด

admin2

เชียงราย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายวันที่ 21 มีนาคม 61 เวลา 13.30 น. พร้อมด้วย ท้องถิ่นอำเภอพาน ปลัดอำเภอประจำตำบลสันติสุข อำเภอพานจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มอบ

นโยบายการปฏิบัติราชการ แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสันติสุข ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Next Post

กาญจนบุรี - 2 วัน ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ จับ

กาญจนบุรี – 2 วัน ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ จับ […]

ข่าวภูธร