อำเภอดอนมดแดงแหล่งประวัติศาสตร์เมือ

admin2

อำเภอดอนมดแดงแหล่งประวัติศาสตร์เมืองอุบลฯ วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. นายเสกสรรค์ สุขคุณ นายอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับจิตอาสาพัฒนา ชาวบ้านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 9 ต.ท่าเมือง อำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างฝายคอนกรีตมีชีวิตบริเวณห้วยตาหวิด เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง และใช้เป็นทางสัญจรไป มาได้ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิ C.D.P. ภายใต้องค์กร Korea Food For The Hungry International KFHI ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง โดยมีแรงงานจิตอาสา และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน

Next Post

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาร่วมกับสถานีตำรวจภูธร

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเบตง สร้า […]

You May Like

ข่าวภูธร