ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาร่วมกับสถานีตำรวจภูธร

admin2

ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเบตง สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ยะลา ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเบตง สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน Stronger Together วันนี้ 21 ก.พ. 65 ที่ห้องประชุมโรงแรม เบตง เมอร์ลิน อ.เบตง จ.ยะลา พ.ต.อ.ศุภกร พึ่งรศ รอง ผบก.ภ.จว.ยะลา ประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน Stronger Together ให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม 150 คน พ.ต.อ.ศุภกร พึ่งรศ รอง ผบก.ภ.จว.ยะลา กล่าวว่า ตามนโยบายรวมไทยสร้างชาติ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทุกรูปแบบ โดยบูรณาการการดำเนินการจากทุกภาคส่วน ผนึกกำลังกับเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันพัฒนา และแก้ไขปัญหาในชุมชน สังคม และท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุก ๆ มิติ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ชุมชน สังคมมีความสุขสงบเรียบร้อย ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ ส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม โดยการสร้างเครือข่าย ภาคประชาชน เด็กและเยาวชน บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน สนับสนุนเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม และร่วมรับผิดชอบ ต่อสังคมให้ปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม รอง ผบก.ภ.จว.ยะลา กล่าวอีกว่า ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรัฐบาล เพื่อให้ข้าราชการตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ บำบัดทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความสงบสุขของประชาชน สังคมและประเทศชาติ สืบไป[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=KxdZoyESrEo[/embedyt]
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Next Post

นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการ

นาย วีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการ จ.พระนค […]

You May Like

ข่าวภูธร