อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับเทศบาลเมือง

admin2

อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ นำผู้นำชุมชน อสม. เสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำส่วนราชการร่วมกิจกรรมบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และบริหารจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายณัฐพงศ์ ตั้งสกุลกุลวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ

 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมผู้นำชุมชน จำนวน 31 ชุมชน และ อสม. จำนวน 200 คน จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดนเน้นการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน มอบถังรักษ์โลกให้ครัวเรือน เพื่อให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เก็นการจัดทำถังขยะเปียก มีการสาธิตการจัดทำ มีการตั้งคณะกรรมการชุมชนติดตามความก้าวหน้า โดยให้ชุมชนได้มีการตรวจไขว้แต่ละชุมชน เน้นการปฏิบัติจริง เมื่อประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง จะทำปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัดน้อยลง และเป็นการสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลบ้านเมือง และภูมิทัศน์ จะทำให้บ้านน่าอยู่ สวยงาม

Next Post

จังหวัดเชียงใหม่ ผัวทาษยาเสพติดฟันหัวเมียหวิดดับ

Post Views: 71 จังหวัดเชียงใหม่ ผัวทาษยาเสพติดฟันห […]

ข่าวภูธร