อำเภอเมืองอำนาจเจริญ บูรณาการช่วยเหลือผู้ยากไร้

admin2

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ บูรณาการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ นางเบญจมาศ หะยาจันทา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายของนายสนธยา แซ่เล อายุ 48 ปี บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
สภาพปัญหายากจน ไม่ได้ประกอบอาชีพอาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีบ้านพักอาศัยๆอยู่ศาลากลางหมู่บ้านและป่วยเป็นโรคตับแข็ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ช่วยเหลือเป็น เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง โดยมอบเป็นเงินสด จำนวน 3,000 บาท เนื่องจากผู้ประสบปัญหาทางสังคมไม่มีบัญชีธนาคาร และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ที่จำเป็น และเทศบาลเมืองอำนาจเจริญได้จัดเจ้าหน้าที่มาเป็นพี่เลี้ยงดูแลสุขภาพ[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=a_Luzq1zB7I[/embedyt]

Next Post

ยะลา มะนาวปรับราคาขึ้น ลูก 10 บาท ยะลา มะนาวใน

ยะลา มะนาวปรับราคาขึ้น ลูก 10 บาท ยะลา มะนาวในตลาด […]

You May Like

ข่าวภูธร