ร้อยเอ็ด ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่าน

admin2

ร้อยเอ็ด ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพ หรือไบโอชาร์ Biochar เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงเปิดงานประธาน ตื่นเต้นในการจุดไฟเผาถ่านแบบไม่ธรรมดาที่ อ.ศรีสมเด็จ เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 ก.พ.2565 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่นประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. อำเภอศรีสมเด็จ หมู่ที่ 4 ตำบล โพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ถ่านชีวภาพ Biochar นายอำเภอศรีสมเด็จ กล่าวต้อนรับเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ได้ให้คำแนะนำต่อเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ถึงประโยนช์ ถ่านชีวภาพ หรือไบโอชาร์ Biochar เป็นการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร ด้วยการผลิตเป็นถ่านชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงดิน ถ่านชีวภาพ หรือไบโอชาร์ Biochar ที่ได้จากกระบวนการ ย่อยสลายเชิงความร้อนของชีวมวลเช่น ต้นไม้ เศษใบไม้กิ่งไม้เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร เช่น ฟางข้าวตอซัง ซังข้าวโพด เปลือกถั่ว เปลือกผลไม้ เหง้ามันสําปะหลังประโยชน์ การดูดซับสารเคมี โลหะหนักจากสารเคมี ที่อยู่ในดินและน้ำ ความแตกต่างระหว่าง ถ่านชีวภาพ biochar ถ่าน char ถ่านที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง กรองน้ำ ดับกลิ่น ใช้อุณหภูมิสูงกว่า 700 องศาเซลเซียส ขณะที่ถ่านชีวภาพใช้อุณหภูมิต่ำกว่า ทำให้ถ่านชีวภาพมีสารที่เป็นประโยชน์กับพืช มีอาหารของกลุ่มสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก สามารถกักเก็บคาร์บอนลงในดินและช่วยปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดินและมีสมบัติอีกหลายอย่างที่ทำให้ถ่านชีวภาพถูกนำมาใช้ในหลายด้าน.highlight: ของงาน เหตุการณ์สำคัญช่วงที่ประธานเปิดงาน เจ้าภาพไม่ได้เตรียมริบบิ้นไว้ให้ ประธานตัดริ้บบิ้นและไม่ได้เตรียมฆ้องให้ท่านประธานได้ลั้นฆ้องชัย เพื่อเปิดงาน แต่เจ้าภาพได้เตรียมปุ่มกดแบ๊ตเตอร์รี่จุดชนวนบ๊องไฟให้ประธานกด เมื่อประธานกดปุ่ม บั้งไฟจะถูกจุดชวนด้วยแบตเตอรี่แล้ววิ่งเข้าสู่เถาเผ่าถ่าน ชีวภาพ หรือไบโอชาร์ Biochar เพื่อเผาเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร ประธานตื่นเต้น ในการจุดไฟเผาถ่านแบบไม่ธรรมดาที่ อ.ศรีสมเด็จ
เสนาะ รวมศิริ/ รายงาน

Next Post

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน จัด

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน จัดพิธี วันทหา […]

ข่าวภูธร