พะเยา รพ.พย.จัดพัฒนาหลักสูตรพัฒนาการเด็กแบบ

admin2

พะเยา รพ.พย.จัดพัฒนาหลักสูตรพัฒนาการเด็กแบบ Bio-Psycho-Social-Model แก่บุคลากร วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาการเด็กแบบ Bio-Psycho-Social-Model ตามมาตรฐานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ให้แก่ แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยาคลินิก และ อาจารย์ประจำโรงเรียนในจังหวัดพะเยา จำนวน 70 คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย สร้างเครือข่ายและพัฒนาทีม ลดปัญหาทางจิตเวชในเด็กเพื่อลดปัญหาเมื่อเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

ซึ่งในกาจจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาการเด็กแบบ Bio-Psycho-Social-Model ตามมาตรฐานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์เริ่มระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา มีกาจบรรยายพร้อมทำ Workshop จิตวิทยาเชิงบวก สู่การใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจ วิทยากร ศ.คลินิก แพทย์หญิงวินัดดา ปิยะศิลป์ และ ผศ.นายแพทย์พนม เกตุมาน จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โดย แพทย์หญิงดวงหทัย พงษ์พนัศ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพะเยา กล่าวรายงานการจัดการประชุมครั้งนี้

Next Post

การประชุมชี้แจงและให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคม

การประชุมชี้แจงและให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคม เ […]

You May Like

ข่าวภูธร