อาชีวะอุบลฯ ใน 5 ระดับประเทศ แผนกวิชาอาหาร

admin2

อาชีวะอุบลฯ ใน 5 ระดับประเทศ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ระดับชาติ วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ คำมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางณิชาภัทร นางาม ครูในแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นำนักเรียน นักศึกษา ในแผนกวิชาอาหารและโชนาการ ได้แก่ นายเทพประทานพร บุญทอง นักศึกษา ปวส.2 นายศิวดล แสนเจียม นักศึกษา ปวส.1 นางสาวปิยมาศ บุญแย้ม นักเรียน ปวช.3 ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จากการแข่งขัน ในครั้งนี้ ด้วยผลงานรังสรรค์เมนูอาหารไทยสุดพิเศษ 4 เมนู ได้แก่ ยำหมูย่าง ผัดไทยกุ้งสด แกงเขียวหวานไก่ และแกงบวดฟักทอง โดยได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท

สำหรับการแข่งขันดังกล่าว จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เฟ้นหาสุดยอดฝีมือนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ด้านการทำอาหารไทย (ประเภท อาหารสำรับไทย) ระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบอาหารไทย ของนักเรียนอาชีวศึกษา และสนับสนุนกำลังคนระดับอาชีวะสู่ตลาดแรงงานระดับสากล ชิงเงินรางวัลสูงสุดกว่า 230,000 บาท โดยเปิดโอกาสผู้เรียนอาชีวศึกษากำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาเชฟอาหารไทย เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดฝีมืออาหารไทยตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศ

จึงนับเป็นความภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ่งที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สามารถสร้างชื่อเสียงนำทักษะวิชาชีพจากการเรียนมาพัฒนาและประยุกต์สู่การพัฒนาองค์ความรู้ในแข่งขันและได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จาก 15 วิทยาลัย ตัวแทนแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศอย่างน่าภาคภูมิใจ

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมงานสัมมนา และร่วมเป็น

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมงานสัมมนา และร่วมเป็นวิทยากร […]

You May Like

ข่าวภูธร