กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมงานสัมมนา และร่วมเป็น

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมงานสัมมนา และร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ สถานการณ์เขื่อนแม่น้ำโขง ปัญหาและผลกระทบต่อชุมชนระบบนิเวศแม่น้ำโขง วันที่ 11 กันยายน 2566 นายบุญเลิศ แสงระวี ช่างระดับ 9 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (ช.9 ทกท.กธอ-ฟ.) พร้อมด้วย นายอัครพล โพธิ์ศรี วิศวกรระดับ 7 แผนกบำรุงรักษาเครื่องกล วศ.7 หคธอ-ฟ. ร่วมงานสัมมนาและร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ กระจกหกด้านกับสถานการณ์เขื่อนแม่น้ำโขง ปัญหาและผลกระทบต่อชุมชนและระบบนิเวศแม่น้ำโขง โดยร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเครือข่ายชุมชนคนฮักน้ำของจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนชุมชน และกลุ่มเสรีภาพแม่น้ำโขง ในการจัดเวทีสาธารณะ เสวนาในหัวข้อ ชีวิตธรรมดาชุมชนริมโขง กับการเปลี่ยนแปลงจากเขื่อนแม่น้ำโขง เพื่อร่วมศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจ ของชุมชนที่พึ่งพาแม่น้ำโขง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และทรัพยากรในแม่น้ำโขง รวมถึงประเมินผลกระทบจากการสร้างเขื่อนไฟฟ้าในแม่น้ำโขง ทั้งที่ผ่านมาและในอนาคต ต่อไป ณ ห้องสมุด Co-working Space และห้อง LA201 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Next Post

อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับคณะกรรมการท้อง

อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับคณะกรรมการท้องถิ่น จัดว […]

You May Like

ข่าวภูธร