อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับคณะกรรมการท้อง

admin2

อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับคณะกรรมการท้องถิ่น จัดวางระบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบบริเวณโรงงานน้ำตาลมิตรผล จังหวัดอำนาจเจริญ
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโสเมืองอำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด อำนาจเจริญ และบริษัท มิตรผล ไบโอเพาเวอร์ อำนาจเจริญ จำกัด และคณะกรรมการฝ่ายปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อระดมความคิด จัดทำแผนดูแลสังคมรอบบริเวณโรงงานนำ้ตาลมิตรผล ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=tZAsE7Mp98Q[/embedyt]

Next Post

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ส่งบ้านถ่อนใหญ่ ตำบลปลา

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ส่งบ้านถ่อนใหญ่ ตำบลปลาค้าว เ […]

ข่าวภูธร