อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ส่งบ้านถ่อนใหญ่ ตำบลปลา

admin2

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ส่งบ้านถ่อนใหญ่ ตำบลปลาค้าว เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี 2566 วันอังคารทีร12 กันยายน 2566
เวลา 09.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายธีระพงษ์ ยงยุทธ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ.ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ

และลงพื้นที่ตรวจประเมินโฮมสเตย์บ้านถ่อนใหญ่โอมสเตย์ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ บ้านถ่อนใหญ่ เป็นชุมชนใหญ่ มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ มีศิลปะพื้นบ้าน อาทิเช่น หมอลำ ปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีตลาดนัดชุมชนเพื่อนำผลผลิตมาจำหน่าย มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านหลากหลายชนิด

Next Post

อยุธยาฯ งานประกวดมิสแกรนด์ ผู้สูงอายุ เทศบาล

อยุธยาฯ งานประกวดมิสแกรนด์ ผู้สูงอายุ เทศบาลนครพระ […]

You May Like

ข่าวภูธร