จ.อำนาจเจริญ เปิดการอนุญาตให้มีการเข้า- ออก

admin2

จ.อำนาจเจริญ เปิดการอนุญาตให้มีการเข้า- ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักษ์คุ อำเภอชานุมาน เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ วันนี้ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักษ์คุ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน เปิดการอนุญาตให้มีการเข้า- ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักษ์คุ อำเภอชานุมาน เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยมี นางดาววอน ไชสุเลียน เจ้าเมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประซาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมคณะจากเมืองไซพูทอง นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดด่านชายแดนในครั้งนี้

ด้วยอำเภอชานุมาน เป็นอำเภอชายแดนแห่งเดียวของจังหวัดอำนาจเจริญที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2545 สภาความมั่นคงแห่งชาติโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนได้มีมติเห็นชอบให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้าบริเวณบ้านยักษ์คุ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ตรงข้ามกับบ้านเหล่าหมากหูด เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เปิดทำการจุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักษ์คุ เพื่อเป็นการผ่อนปรนให้ประชานตามบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นและเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ จังหวัดอำนาจเจริญได้ประกาศเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักษ์คุตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2549 เป็นต้นมา
จากสถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทยเมื่อปี 2563 จึงทำให้มีความจำเป็นต้องระงับการเข้า-ออก และการขนส่งสินค้าบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักษ์คุ – ด่านประเพณีเหล่าหมากหูด ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ปัจจุบันสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประเทศไทย พร้อมด้วยเมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ประชุมและมีมติเห็นชอบร่วมกันอนุญาตให้มีการเข้า – ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของจุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักษ์คุ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ และด่านประเพณีบ้านเหล่าหมากหูด เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขตอีกครั้ง โดยยึดถือปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง ตามที่เคยได้ถือปฏิบัติมาของสองประเทศ โดยจุดผ่อนปรนการค้าบ้านยักษ์คุ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ทำการเปิดทำการสัปดาห์ละ 5 วัน ได้แก่ วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 06.00 น. – 18.00 น. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม ต่อกันให้ดียิ่งขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่ดีของทั้งสองประเทศ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

Next Post

จ.อุบลราชธานี ร่วมกับหอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี

Post Views: 24 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับหอการค้า จังหว […]

ข่าวภูธร