จ.อยุธยา คณะที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ร่วมเป็นสักขี

admin2

จ.อยุธยา คณะที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU โครงการ Factory Sandbox พร้อมออกเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ 4 มี.ค.65 เวลา 09.00 น. นางสาวอำพันธ์ ธุรวิทย์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงในการดำเนินโครงการ Factory Sandbox ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริษัท ฟูจิคุระ อิเล็คทรอนิกส์ ประเทศไทย สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายศักดิ์นาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภออุทัย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน สาธารณสุขอำเภอ ประธาน บริษัทฟูจิคุระ อิเล็คทรอนิกส์ ประเทศไทย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จัดขึ้น 3 ฝ่าย ประกอบด้วย Mr.tetsuya sakamoto กรรมการบริหาร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฟูจิคุระ อิเล็คทรอนิกส์ ประเทศไทย นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นายแพทย์กฤษดา ทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอเซียอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ร่วมกันลงนาม หลังจากนั้น คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพในพื้นที่ตำบลคานหาม อำเภออุทัย รวม 2 ราย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป สำหรับโครงการ Factory Sandb๐x เป็นแนวคิดในการจัดการโครงสร้างและกระบวนการในลักษณะ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ที่มุ่งเป้าดำเนินการควบคู่กันระหว่างสาธารณสุข และเศรษฐกิจ ซึ่งหัวใจหลักสำคัญคือตรวจ รักษา ควบคุม และดูแล เพื่อให้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญเร่งด่วนกับการจัดหาวัคซีนให้กลุ่มแรงงานอย่างทั่วถึงเอกชนร่วมสนับสนุนและแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการดูแลพนักงานของตน ตามมาตรการทางสาธารณสุข รวมถึงมีการเชื่อมโยงกับสถานพยาบาลที่มีความพร้อมสำหรับการควบคุม และดูแลลูกจ้างในสถานประกอบการ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในโรงงาน คลัสเตอร์โรงงาน ให้ลูกจ้างมีสุขอนามัยที่ดีพร้อมที่จะปฏิบัติงาน เมื่อโรงงานสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เกิดความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการส่งออกสินค้า ตลอดจนสามารถรักษาระดับการจ้างงานในภาคการผลิตและอุตสาหกรรมส่งออกไว้ได้อีกด้วย

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปม […]

ข่าวภูธร