มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน

admin2

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว โดยมี นางปวีณา ทองสกุลพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภอลาดบัวหลวง ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 5 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.โดยทำพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ นางเพ็ญศรี ศรีเพียงจันทร์ ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:30 น. บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 5 คน สำหรับการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ครอบครัวดังกล่าว ต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์พระบรมราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นล้นพ้น

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ บูรณา

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ บูรณาการจัด […]

You May Like

ข่าวภูธร