อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เดินเครื่องขจัดความยากจน

admin2

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เดินเครื่องขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันพุธที่ 24 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นางอัมพวัน แสงทอง พัฒนาการอำเภอ พร้อมคณะเดินทางให้กำลังใจ พร้อมมอบปัจจัยในการดำรงชีพ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มีกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการเพื่อพัฒนาให้มีความสุข ให้มีความมั่นคงในชีวิต จำนวน 32 ครอบครัว โดย นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีบัญชาให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นพี่เลี้ยงพร้อมหาช่องทางในการ่ช่วยเหลือ ยกระดับชีวิตตามความต้องการของแต่ละครัวเรือน ครั้งนี้ได้นำไก่สามสายเลือดพร้อมด้วยอาหารไก่ มอบให้จำนวน 10 ครัวเรือน โดยได้รับไก่ครัวเรือนละ 32 ตัว ๆละ 1.2 กก. อาหารไก่ จำนวน 2 กระสอบ และจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=vgsGmLZb9Qw[/embedyt]

Next Post

กาญจนบุรี – ประชาชนอุ่นใจอย่างนี้ต้องแสดงความ

กาญจนบุรี – ประชาชนอุ่นใจอย่างนี้ต้องแสดงความยินดี […]

You May Like

ข่าวภูธร