กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ร่วมกรรมการอำนวยการ

admin2

กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ร่วมกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Zoom Cloud Meetings นาย ภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.เชียงรายผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผบ.มทบ.37 รอง ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย (ท.) และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย. ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มทภ.3 ผอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบสรุบสถานการณ์ ดังนี้ สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง ความก้าวหน้าโครงการกำหนดติดตามและประเมินผล แผนงาน ตำบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โครงการเพชรในตม พ.ร.บ. ประมาลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 การนำเสนอการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของ กอ.รมน.จังหวัด ที่น่าสนใจ แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผา การพัฒนาศักยภาพชุดครูฝึก อพป. การติดตามความคืบหน้าคดีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคดีการค้ามนุษย์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือด้วยการลดปริมาณเชื้อเพลิงสะสม ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

กอ.รมน.เชียงรายปลุกจิตสำนึก ฟื้นฟู อนุรักษ์

กอ.รมน.เชียงรายปลุกจิตสำนึก ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยาก […]

You May Like

ข่าวภูธร