จ.มุกดาหาร รองผู้ว่า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

admin2

จ.มุกดาหาร รองผู้ว่า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนออาวันสำคัญของชาติไทย วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลดอนตาล ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 08.30.น จิตอาสาพระราชทานและทุกภาคส่วนพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีเพื่อรับฟัง การชี้แจง เวลา 10.00.น.รองผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางมาถึง ข้าพระเจ้า นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร นายอำเภอดอนตาล นายชาคริต ชุมจันท ์พร้อมด้วยข้าราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เหล่ากาชาดจังหวัด จิตอาสาพระราชทาน และพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ทุกหมู่เหล่า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ประกาศเฉลิมพระเกียรติคุณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรง พระคุณอันประเสริฐ ล้ำเลิศด้วยพระกฤษดาภินิหารและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงแผ่พสกนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข และเมื่อถึงเวลาพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติ ประธานในพิธีเข้า ประจำจุดเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ควบคุมแถวสั่ง ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ำระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวตรงหน้าวันทยหัตถ์ ประธานในพิธีคึ้นเปิดกรวยเครื่องราชสักการะแลัววันทยหัตถ์ผู้ควบคุมแถวสั่งมีอลง ประธานในพิธีประจำแท่นพิธิหันหน้าเข้าสู่พระบรมฉายาลักษณ์ ประธานในพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธีกล่าวจบผู้ควบคุมแถว สั่งถวายพระพรตรงหน้าวันทยาหัตถ์ ประธานในพิธีประจำแท่นพิธีหันหน้าเข้าสู่กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ผู้ควบคุมแถวสั่งทำความเคารพรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม เมื่อประธานในพิธีกล่าวกิจกรรมจบ ประธานในพิธีได้ลงมา ทำการ ฉีดพ่นน้ำ เพื่อทำความสะอาดต้านโรคภัยจาก โควิด 19 ชุมชนสะอาดตลาดสะอาดปลอดโรค ประธานในพิธีได้ทักทาย พี่น้องประชาชน และจิตอาสา ที่มาร่วมกันทำความสะอาดตลาดในวันนี้ และประธานในพิธียังได้มอบนโ ยบายให้กับนายอำเภอดอนตาลตลาดสะอาดชุมชนสดใส หน้าอยู่ห่างไกลจาก covid-19.[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=1ZUdGEwoNtc[/embedyt]

ภาพ นาย สุวิทย์ โพธิรัต์ นส สุดารัตน์ คนไว จาก เหยี่ยว ข่าวพญายม 915 (Video Camera)(Pink Laptop) (Tablet)

Next Post

อุบลฯ แม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยห่วงใยเด็ก

อุบลฯ แม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยห่วงใยเด็กนักเรีย […]

You May Like

ข่าวภูธร