อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จัดทีมลงพื้นที่ เพื่อส่งเสริม

admin2

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จัดทีมลงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นางอัมพวัน แสงทอง พัฒนาการอำเภอ ลงพื้นที่บ้านหนองนาเทิง ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมให้มีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านนี้มีจำนวน 106 ครัวเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นหมู่บ้านจักสานโดยนำไม้ไผ่มาทำเป็นฮวด หมวยนี่งข้าว กระติ๊บข้าว สานซุ่มไก่ เป็นอาชีพประจำ สร้างรายได้ควบคู่ไปกับการทำการเกษตรกรรม นายรัตนชาติ เกียรติภูมิวัฒนา เกษตรอำเภอ นำกล้าพันธ์พืชผักสวนครัว อาทิเช่น พริกหยวกขาว 500 ต้น ตระไคร์ 300 ต้น ฟ้าทะลายโจร 300 ต้น ต้นดอกแค 200 ต้น มอบให้หมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งอาหารของครัวเรือนต่อไป นายบรรจง สุระวงศ์ กำนัน
นายวริน อรบุตร ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า หมู่บ้านนี้เป็นตัวอย่างของการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ประชาชนมีความรักความสามัคคี ทำงานเป็นทีม มีปัญหาอะไรจะใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านดำเนินการ ในเรื่องการพัฒนาหมู่บ้านนั้นนายณฏฐกฤต กาษี ท้องถิ่นอำเภอและนายสมศักดิ์ โสภิรัตธ์ นายก อบต.นาจิก จะสนันสนุนเป็นประจำ
อนึ่งบ้านหนองนาเทิงแห่งนี้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จะส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2565 ต่อไป[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0tBj9nDL5PU[/embedyt]

Next Post

พ่อเมืองอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพัฒนาคลองสวย น้ำ

พ่อเมืองอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพัฒนาคลองสวย น้ำใส ห้ว […]

You May Like

ข่าวภูธร