พ่อเมืองอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพัฒนาคลองสวย น้ำ

admin2

พ่อเมืองอำนาจเจริญ นำจิตอาสาพัฒนาคลองสวย น้ำใส ห้วยปลาแดก เนื่องในวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล 10 ณ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูศิลป์ ไชยสิริ นายศิริพันธ์ ชุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัด นำจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 หรือวันฉัตรมงคล ณ ห้วยปลาแดก ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ลอกผักตบชวา เศษวัชพืช และนำเครื่องจักรกลขุดลอกลำห้วยปลาแดก เพื่อเปิดทางน้ำ นายปฐมพงษ์ ปรุโปรง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นำทีม เจ้าหน้าที่ อสม. ตรวจคัดกรองผู้ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาห้วยปลาแดก
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้นำจิตอาสาจำนวน 3 ตำบล 157 คน ร่วมพัฒนาห้วยปลาแดก ตามโครงการคลองสวยน้ำใส เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหยอนใจ ห้วยปลาแดก เป็นลำน้ำที่เชือมต่ออ่างเก็บน้ำ ยาว 10 กิโลเมตร ผ่ากลางตัวเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ โดยจังหวัดมีเป้าหมายที่จะพัฒนา ปรับปรุงทุกวันสำคัญของชาติและจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยมีนางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำเครื่องจักร อาทิเช่น รถแบคโฮ รถบรรทุกดิน เข้าร่วมพัฒนาห้วยปลาแดกเป็นประจำ

Next Post

พ่อเมืองอำนาจเจริญ เข้ากราบนมัสการหลวงปู่แสง

พ่อเมืองอำนาจเจริญ เข้ากราบนมัสการหลวงปู่แสง ณาณวโ […]

You May Like

ข่าวภูธร