พะเยา – ตรวจสถานประกอบการขนส่งสินค้าและ

admin2

พะเยา – ตรวจสถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ Logistics ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ศป.บส.ชน. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา14.30 พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานในการประชุม ปล่อยแถวการตรวจสถานประกอบการขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์  Logistics ในพื้นที่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ โดยมี นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ พันตำรวจเอกเฉลิมชาติ ยาวิชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงคำ นางรษิกา ประจันนวล ผู้แทนศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา พันโทนพดล โตแทนสมบัติ ผู้บังคับกองพันทหาราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 และ ร้อยตำรวจเอกสุริญา ชัยอุดม ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 326 ร่วมประชุมและปล่อยแถวการตรวจสถานประกอบการ โดยศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ศป.บส.ชน. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ Logistics ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งยกระดับการสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติด กำหนดแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ที่สั่งการให้หน่วยป้องกันชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา หนึ่งในมาตรการที่สำคัญในการดำเนินการต่อสถานประกอบการ โลจิสติกส์ การตรวจสอบครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ ให้กับสถานประกอบการและประชาชน ให้มีส่วนร่วมการสกัดกั้นยาเสพติด ในสถานประกอบการและการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้ตระหนักถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างจริงจังในการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่สำคัญ คือ การติดป้ายเตือนและการจัดทำข้อมูล โดยการบันทึกประจำวันของพนักงานและบันทึกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวของ ผู้รับ ผู้ส่ง ซึ่งจะต้องเก็บข้อมูลไว้อย่างน้อย 180 วัน ในครั้งนี้ การเข้าตรวจสอบสถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดในระบบโลจิสติกส์ ดำเนินการตรวจจำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย
1. NIM Express 2. J & T Express สาขา ปตท. เชียงคำ 3. FLASH Home สาขา เชียงคำ 4. FLASH Home สาขา ขนส่ง 5. FLASH Home สาขา หน้าโรงพยาบาลเชียงคำ 6. FLASH Home สาขา หน้าโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 7. ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส หน้าโรงพยาบาลเชียงคำ 8. นิ่มซี่เส็ง สาขา ขนส่ง
9. GREEN Express สาขา ขนส่ง 10. Mr. Express สมบัติทัวร์ สาขา ขนส่ง 11. DHL Phayao 12. Kerry Express ปตท. บ้านกอม 13. POINT Express ปตท. บ้านกอม จากการตรวจสถานประกอบการทุกแห่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่พบข้อสังเกตดังนี้ 1. การติดป้ายเตือนพิษภัยของยาเสพติดและอัตราโทษ บางสถานประกอบการยังไม่มี หรือมีไม่ครบถ้วน สำหรับภาษา อย่างน้อย ต้องมี ภาษาอังกฤษ ไทย เมียนมา และจีน โดยติดในพื้นที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
2. การบันทึกข้อมูลของผู้รับและผู้ส่ง ยังไม่ละเอียดครบถ้วน เช่นกรณีบุคคลต่างด้าวไม่มีการลงข้อมูล
3. กรณีสถานประกอบการที่เป็นแฟรนไชน์ ไปยังหมู่บ้านหรือในชุมชนต่างๆ มักจะปล่อยปละละเลยการเข้มงวดในการลงรายละเอียด ผู้รับและผู้ส่ง
4. กรณีรถขนส่งพืชผลการเกษตร หรือรถห้องเย็น จะไปขึ้นทะเบียนกับขนส่งจังหวัด แต่มีช่องว่างคือจะไม่แสดงเวลาการเคลื่อนย้ายถ้าขนของพร้อมตอนไหนก็จะออกเดินทางได้เลย ทั้งนี้แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เน้นย้ำสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด หากพบข้อผิดสังเกตให้ประสานแจ้ง จนท. เร่งดำเนินการตรวจสอบโดยด่วน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในต่อไป
(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Next Post

เมืองอำนาจเจริญ ซักซ้อมบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่🔴 ♦️วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ♦️เวลา 09.00 น นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เปิดการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายปกครอง ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นทราอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายอนุชิตอชิตพล ช่วงทิพย์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายภูธเนษฐ์ ทองโท ปลัดป้องกัน นำกำลังพล ประกอบด้วย สมาชิก อส. ชุด ชรบ.ประจำหมู่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ จำนวน 194 คน เข้ารับการฝึกอบรมเสริมความรู้วิทยาการใหม่ๆ ฝึกการใช้อาวุธ และเสริมความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อให้มีความพร้อมในด้านศักยภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สนับสนุนและเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ หรือเจ้าพนักงานอื่น ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ก่อให้เกิดความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ยาเสพติดในพื้นที่ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 0 […]

ข่าวภูธร