กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” สนับสนุนให้กับ

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” สนับสนุนให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสะพาน วันที่ 20 มกราคม 2565 นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกรระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ.) พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ วิเศษหมื่น (ชก.4) งานประชาสัมพันธ์ฯ เขื่อนสิรินธร มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน 40 แพ็ค (480 ขวด) สนับสนุนให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสะพาน เพื่อจัดเตรียมให้กับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยจัดวันให้บริการฉีดวัคซีน เป็นวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ โดยจะมีผู้รับบริการ 50 -100 คน/สัปดาห์ และมีการนัดหมายฉีดต่อเนื่องเข็ม 2

เข็ม 3 ทุกสัปดาห์ จนกว่าจะครบกลุ่มเป้าหมาย ต่อไป โดยมี นางวิลาวรรณ ผิวทน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และบุคลากร ร่วมรับมอบฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสะพาน ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร รับการส่งงานงวดที่ 9 ของน้องๆ

กฟผ.เขื่อนสิรินธร รับการส่งงานงวดที่ 9 ของน้องๆ โค […]

You May Like

ข่าวภูธร