วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

admin2

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ – สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 3 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพานจังหวัดเชียงราย  กิ่งกาชาดอำเภอพาน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพาน โดยมีผู้มาลงทะเบียนเพื่อบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 174 ราย บริจาคโลหิตได้ 132 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 51,000 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 49 ราย บริจาคอวัยวะ 37 ราย และบริจาคร่างกายให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 23 ราย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ น้ำป่าท่วมฝางทหารช่วย

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ น้ำป่าท่วมฝางทหารช่วยเหล […]

You May Like

ข่าวภูธร