กาญจนบุรี – เที่ยวสนุกสุดท้ายงานเข้า!! ป.ป.ช.กาญ

admin2

กาญจนบุรี – เที่ยวสนุกสุดท้ายงานเข้า!! ป.ป.ช.กาญจน์ ตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจน์ หลังโซเชียลถล่มยับ กรณีเพจ ‘ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน’ ร้องเรียนทริปดูงานญี่ปุ่น 6 วัน 5 คืน พบใช้งบประมาณ กว่า 2.2 ล้านบาทจากกรณีที่ เพจ ‘ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน’ ได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการศึกษาดูงาน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีการโพสต์ภาพและข้อความ ระบุว่า “แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ ทริปหนีร้อนไปพึ่งเย็น บินลัดฟ้าตะลอนทัวร์ดูงานแดนปลาดิบ ที่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 6 วัน 5 คืน ดูงานจริงแค่ครึ่งวันเช้า สามวันที่เหลือเที่ยวชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ เพลินเพลิดกับการแช่ออนเซ็น และรายการท่องเที่ยวอื่นๆ อีกเพียบ โดยขนเอาระดับหัวหน้าและคณาอาจารย์มหาวิทยาลัย กว่า 36 คน ไปกันระหว่าง 7-12 พ.ค. 2566 ให้เบิกจ่ายใช้งบประมาณเงินฝากคลังซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไป ทำให้โลกโซเชียลได้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก รวมถึงมีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในการศึกษาดูงานในครั้งเกิดประโยชน์ในการนำความรู้กลับมาพัฒนาสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 พ.ค.66 ที่ผ่านมา นางสาวสุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี และเครือข่ายชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตามกรณีเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านร้องเรียน “แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ ทริปหนีร้อนไปพึ่งเย็น บินลัดฟ้าตะลอนทัวร์ดูงานแดนปลาดิบที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 6 วัน 5 คืน”

นางสาวสุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ อธิการบดี รองอธิการบดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงว่าการไปศึกษาดูงานตามเพจหมาเฝ้าบ้านเป็นการดำเนินในโครงการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความสำเร็จจากประเทศชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยใช้งบประมาณจำนวน 2,256,000 บาท จากเงินฝากคลัง ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และมีการขออนุมัติให้ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 36 คน ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 7 – 12 พฤษภาคม 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการร่วมสร้างความเข้าใจ แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การบูรณาการความรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารการดำเนินโครงการปรากฏข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า ตามกำหนดการมีการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 มหาวิทยาลัย จำนวน 2 วัน ส่วนวันที่เหลือเป็นการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีและด้านวิทยาศาสตร์ส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินโครงการ และความคุ้มค่าที่จะได้รับจากการไปศึกษาดูงาน สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี จะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป” นางสาวสุนันทากล่าวท้ายสุด

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา ไหลวารินทร์ – รายงาน

Next Post

จังหวัดกาญจนบุรี - จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

จังหวัดกาญจนบุรี – จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนท […]

ข่าวภูธร