กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะสำนักงานคณะ

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กกพ. ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำฯ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กธอ-ฟ. พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับคณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กกพ. นำโดย นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro-Floating Solar Hybrid Project) กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ (MWac) โดยรับฟังบรรยายสรุปโครงการฯ จาก นายฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้อำนวยการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน (อพพ.) ณ ห้องประชุมอาคารช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

กาญจนบุรี ทีมแพทย์ฉุกเฉิน sky docter

กาญจนบุรี ทีมแพทย์ฉุกเฉิน sky docter ลำเลียงชาวกะเ […]

You May Like

ข่าวภูธร