กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. เมื่อ 13 เม.ย.65 เวลา 10.00

admin2

กอ.รมน.จังหวัด ม.ห. เมื่อ 13 เม.ย.65 เวลา 10.00 -13.00 น. พ.อ.วรพรต แก้ววิจิตร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห. ท มอบหมายพ.อ.สุรัช จันทร์พวง หน.กลุ่มงานนโยบายแผน การข่าว กอ.รมน.จังหวัด ม.ห.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ปลัดอำเภอนิคมคำสร้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก ด่านตรวจชุมชนในพื้นที อ.นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย ด่านตรวจชุมชน บ.ป่งแดง ม.4 ด่านตรวจชุมชน บ.บังอี่ ม.1,3,8,10 ต.หนองแวง ด่านตรวจชุมชน หน้าโรงเรียน บ.บะ หมู่ 5 ด่านตรวจชุมชน บ.หนองสระพัง ต.กกแดง และ ด่านตรวจชุมชน บ.สุริโย ม.6 ต.ร่มเกล้า รวมจำนวน 5 จุด เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือ ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ที่เดินทางสัญจรไป-มา ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสาธารณสุข อสม. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรณรงค์ป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 พร้อมให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค หน.คณะชุดตรวจฯ ได้นำข้อห่วงใยของ ผวจ.ม.ห.ฝากถึงทุกๆ คน และได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจเพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการจัดตั้งจุดตรวจให้เป็นไปตามระเบียบ การวางกรวย การเพิ่มแสงสว่าง และสัญญาณไฟต่างๆ ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เน้นย้ำในขณะปฏิบัติหน้าที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยเด็ดขาด และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ อดทน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยพร้อมเน้นย้ำการบังคับใช้กฏหมายกับผู้ผ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามมาตรการ 10 รสขม 1 ร 2 ส 3 ข 4 ม โดยเฉพาะการเมาแล้วขับ ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 อย่างเคร่งครัด[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=xlUh0pGBVYg[/embedyt]

ฐานิตา คนหาญ //รายงาน

Next Post

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธี

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีพระราช […]

You May Like

ข่าวภูธร