ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธี

admin2

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่พระครูมงคลวรเขตเหง้า องคะปัณโย ณ.วัดหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เดินทางเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่พระครูมงคลวรเข เหง้า องคะปัณโย ณ.วัดหัวนา ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพระเดช พระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10
วัดโมลีโลกยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูปริยัติวีราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เลขานุการคณะทำงาน
นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังดวัดอำนาจเจริญ นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายวรเทพ ทองน้อย นายอำเภอลืออำนาจ นายพิชิต โสภาลูน ป้องกันจังหวัด นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโสอำเภอลืออำนาจ และหัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิง ร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ

Next Post

ผู้ว่าฯยะลาสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจพี่น้องมุสลิม

ผู้ว่าฯยะลาสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจพี่น้องมุสลิม […]

You May Like

ข่าวภูธร