ผู้ว่าฯยะลาสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจพี่น้องมุสลิม

admin2

ผู้ว่าฯยะลาสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจพี่น้องมุสลิม โครงการรอมฏอนสัมพันธ์มอบอินทผาลัมผู้นำศาสนาในพื้นที่อำเภอเบตง ยะลา  ผู้ว่าฯยะลา ลงเยี่ยม  มอบ อินทผาลัม โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ แก่ตัวแทนผู้นำศาสนาในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลาเพื่อเป็นการ สนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิม พร้อมเชิญชวนฉีดเข็ม 3 กระตุ้นภูมิป้องกันโควิด
วันนี้ 15 เมษายน 2565 ที่ มัสยิดกลาง อำเภอเบตง จ.ยะลา นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และ คณะ ได้เข้าพบ ผู้นำศาสนา เพื่อมอบอินทผาลัม ให้กับตัวแทนผู้นำศาสนาในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ละศีลอด ประจำปีฮิจเราะห์ 1443
สำหรับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เป็นปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมได้ตระหนักรู้ถึงความยากลำบาก ได้เรียนรู้อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินชีวิต การถือศีลอดจึงเป็นการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อให้รู้จักอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ยากต่างๆ ด้วยความเพียรและสติปัญญา การถือศีลอดจึงเป็นการขัดเกลาจิตใจให้อิสลามิกชนเป็นผู้มีสติหนักแน่น อดทนต่อความหิวโหย อดทนต่อความโกรธ ไม่ปล่อยจิตใจไหลไปตามสิ่งเย้ายวนอารมณ์
หลังจากนั้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังได้เดินทางไปมอบอินทผาลัมให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงที่ฐานชุดคุ้มครองตำบล เพื่อเป็นการสร้างขวัญเพื่อกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ การทำความดี ในเดือนรอมฎอน นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ยังได้เชิญชวนให้ผู้นำศาสนาในพื้นที่ที่ได้รับวัคซีนครบโดส 2 เข็ม ให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วย[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=zHw-lS5nmRA[/embedyt]

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Next Post

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จัดพิธีสรงน้ำพระ จำนวน 119

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จัดพิธีสรงน้ำพระ จำนวน 119 รู […]

You May Like

ข่าวภูธร