กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรมประชาสัมพันธ์

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำฯ เขื่อนสิรินธร และทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายสังวาล พรมสำลี กธอ-ฟ. พร้อมด้วย นายอาทิตย์  พรคุณา วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ. และผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ จากทั่วประเทศ จำนวน 240 คน ในโอกาสจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาการผลิตรายการและข่าว Creative Thinking ตามโครงการพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค 2565 ณ เขื่อนสิรินธร ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 นำโดย นางทัศนีย์ ผลชานิโก  นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำฯ เขื่อนสิรินธร จาก นายชนินทร์ สาลีฉันท์ วศ.11 อพพ.โดยมี นายสมเกียรติ พนัสชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการและบริหารสินทรัพย์ระบบส่ง ชปส. กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ อสป. และผู้ปฎิบัติงาน อสป. ร่วมประสานงานคณะ ณ ห้องประชุมอาคารช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
จากนั้น ได้นำคณะกรมประชาสัมพันธ์ ลงแพท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร เยี่ยมชม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร Hydro-Floating Solar Hybrid Project กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์  MWac ที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นแห่งแรกของโลก และเยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway อาคารสิรินธารประภากร เขื่อนสิรินธร อีกด้วย

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะผู้อำนวยการ

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะผู้อำนวยการ สำนักงานบร […]

ข่าวภูธร