กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะผู้อำนวยการ

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วย ผู้บริหาร-ผู้ปฎิบัติงานเขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง และคณะเจ้าหน้าที่ ในโอกาสตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบเขื่อนสิรินธรโมเดล โดยรับฟังการนำเสนอข้อมูลภารกิจของกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร  การดำเนินงานเขื่อนสิรินธรโมเดล และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของอำเภอสิรินธร ณ ห้องประชุมแซน้อย 1 เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
จากนั้น ได้นำคณะฯ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาตามหลักปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.เขื่อนสิรินธร และวิสาหกิจเกษตรผสมผสาน (เลี้ยงแพะ) บ้านคำวังยาง ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานีอีกด้วย

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะฝ่ายสำรวจเยี่ยมชม

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะฝ่ายสำรวจเยี่ยมชมโรงไฟ […]

ข่าวภูธร