นทท. “แห่ช๊อปกระจาย” สินค้า OTOP ใน ” งานภูมิภาค

admin2

นทท. “แห่ช๊อปกระจาย” สินค้า OTOP ใน ” งานภูมิภาค ความสุขผลิบานทั่วไทย จ.แพร่” ยอดกระฉุด พ่อเมืองแพร่ควงแขนนายกเหล่ากาชาด ยิ้มแก้มปริ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ยิ้มรับด้วยความดีใจ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจและอุดหนุนสินค้าของผู้ผลิตผู้ประกอบการ otop ที่นำสินค้ามาจำหน่ายในงานฯ ด้วยความดีใจที่ทรสบว่า ยอดการจำหน่ายพุงกระฉุด เนื่องจากว่า สินค้าดีมีคุณภาพ ทั้งนี้ทางกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดการจัดงาน OTOP ภูมิภาค ความสุขผลิบานทั่วไทย (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) พื้นที่จังหวัดแพร่ ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ณ บริเวณลานจัดงานตรงข้ามอนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเผยแพร่การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP ตลอดจนเพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากทั่วประเทศเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานแต่ละจุดดำเนินการ ประมาณ 300 บูท

จังหวัดแพร่ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน จำนวน 58 ราย แบ่งเป็นประเภท ดังนี้ 1. ประเภทอาหาร จำนวน 6 ราย 2. ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 1 ราย 3. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 25 ราย 4. ประเภทของใช้ของที่ระลึก จำนวน 16 ราย 5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 2 ราย 6. ประเภทชวนชิม จำนวน 7 ราย มียอดจำหน่ายประจำวันที่ 1 มกราคม 2565 จำนวน 234,350
บาท ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ(ประจำวันที่ 1 มกราคม 2565) ได้แก่ 1.สักชัยเฟอร์นิเจอร์ ยอดจำหน่าย 45,000 บาท 2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนณหทัย เนเจอรัลเฮิร์บ ยอดจำหน่าย 31,200 บาท 3.กลุ่มทอผ้าบ้านปิน ยอดจำหน่าย 15,000 บาท สำหรับยอดจำหน่ายสินค้าสะสม 4 วัน (ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565)รวมทั้งสิ้น 643,830 บาท ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายสะสมสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ
1.สักชัยเฟอร์นิเจอร์ ยอดจำหน่าย 67,700 บาท 2.ญเนศไทยดีไซน์ ยอดจำหน่าย 61,500 บาท 3.หม้อห้อมน้องผึ้ง ยอดจำหน่าย 55,980 บาทในส่วนของนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยว” งานภูมิภาค ความสุขผลิบานทั่วไทย จ.แพร่” ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า สินค้ามีคุณภาพน่าซื้อน่าใช้ วันนี้มาเที่ยวเป็นรอบที่ 2 ของงาน จ่ายไปหลายตังค์ แต่ก็ภูมิใจได้สินค้าที่ดีมีมาตรฐาน และต้องขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานได้ดีมากได้อยากอยากให้จัดแบบนี้ในคราวต่อไปด้วย ในฝ่ายของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ต่างยิ้มรับกับยอดการจำหน่ายในภาพรวมถือว่ามีการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนสินค้าพร้อมที่จะพัฒนาให้มีสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อนักท่องเที่ยวในคราวต่อไปด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำพุทธศาสนิกชนชาวน่านและ

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำพุทธศาสนิกชนชาวน่านและนั […]

ข่าวภูธร