กฟผ.เขื่อนสิรินธร รับการส่งงานงวดที่ 9 ของน้องๆ

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร รับการส่งงานงวดที่ 9 ของน้องๆ โครงการ New Jobber วันที่ 20 มกราคม 2565 นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกรระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนสิรินธร ร่วมรับการส่งงานงวดที่ 9 ของน้องๆ โครงการ “พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” (โครงการ New Jobber) จำนวน 38 คน จากหมู่บ้าน/ตำบล ในพื้นที่ 3 อำเภอ ชุมชนรอบเขื่อนสิรินธร ซึ่งเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในปี 2562-2563 ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 รับสมัครเข้าทำงานเก็บข้อมูลชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เขื่อน ของ กฟผ. ซึ่งเป็นการส่งงานงวดที่ 9 ของน้องๆ ที่เข้าร่วมทำงานตามโครงการฯ และมอบหมายงานตามที่ นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะผู้ประสานงานโครงการ New Jobber อชก. รยย. ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางจัดทำโครงการฯ ขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาต่อยอดแต่ละวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ เพิ่มเติม จากการอบรม ครั้งที่ 8 เรื่อง “การอบรมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ให้น้องๆ แต่ละกลุ่มฯ นำเสนอข้อมูลโครงการฯ และให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม อีกด้วย ณ ห้องประชุมอาคารช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=kl3XIsqxtYI[/embedyt]

Next Post

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัด […]

ข่าวภูธร