เชียงราย รณรงค์ให้ประชาชนกลุ่ม 608 เข้ารับวัคซีน

admin2

เชียงราย รณรงค์ให้ประชาชนกลุ่ม 608 เข้ารับวัคซีนเข็ม(3)กระตุ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยก่อนถึงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ เป็นช่วงวันหยุดของเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่เมืองของชาวล้านนา ซึ่งลูกหลานที่ออกไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัด จะเดินทางกลับเข้ามาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพนับถือ ยังบ้านเกิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของคนเมือง ที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อบุพการี ญาติผู้ใหญ่ และได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงที่แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพ รวมถึง ได้มีโอกาสสังสรรค์ ร่วมกัน หลังจากที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าว มาเป็นระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากสถานการรณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แต่ความรุนแรงจากการเจ็บป่วยด้วยโรค covid-19 ลดลงเนื่องจากสายของโรค covid-19 เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดเชียงราย ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วกว่าร้อยละ 55 ของกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดเชียงราย
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลปี๋ใหม่เมืองที่จะถึงนี้ ลูกหลาน ญาติ มิตร จากต่างจังหวัด ที่เดินทางมารดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ตามประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามแล้ว อาจนำเชื้อโรค covid-19 มาแพร่กระจายและติดต่อญาติ พี่น้อง ในกลุ่ม 608 เกิดการเจ็บป่วย จากอาการเล็กน้อย ถึงขั้นรุนแรงได้ หากผู้สูงอายุและกลุ่ม 608 ทั้งคนที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนเลย หรือได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น(เข็ม 3) เลย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มีความห่วงใยต่อกรณีดังกล่าว และขอเชิญชวนประชาชนในกลุ่ม 608 ซึ่งประกอบด้วย ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ได้แก่ ผู้ป่วยโรคปอดและโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วน รวมถึงหญิงที่มีครรภ์ครบ 12 สัปดาห์ เข้ารับการฉีดวัคซีนและ ฉีดวัคซีนกระตุ้น(เข็ม 3) ก่อนเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองที่จะถึงนี้ โดยจังหวัดเชียงราย กำหนดให้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2565 นี้ เป็นสัปดาห์แห่งการรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนและการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น(เข็ม 3) โดยมีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนกลุ่มทั่วไป เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60 จากปัจจุบันซึ่งมีเพียงร้อยละ 55.83 (ข้อมูล ณ 21 มี.ค.65) และประชาชนกลุ่ม 608 เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70 จากปัจจุบันซึ่งมีเพียงร้อยละ 56.07 (ข้อมูล ณ 21 มี.ค.65) โดยประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ 3 จุด คือ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ(อาคาร GMS หลังที่ทำการสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 (สันหนอง) (ตรงข้ามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย) และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่วนอำเภอต่างๆ ประชาชนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ได้ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยกับบุคคลในกลุ่ม 608 ลดการเจ็บป่วยรุนแรงจากการติดเชื้อ covid-19 เทศกาลปี๋ใหม่เมือง ด้วย

Next Post

จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอนาตาล พินิจศักดิ์ คำวัน นายก อบต.พังเคนลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านซ่อมสะพานช่วยงานสังคมมาโดยตลอด## เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นายพินิจศักดิ์ คำวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคนเป็นนายกมาหลายสมัยคนดีของประชาชนคนตำบลพังเคนอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานีขยันลงพื้นที่ไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ช่วยงานสังคมมาตลอดไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยชาวบ้านเขาฝากชมมาว่าเป็นนายกคนของประชาชนคนติดดินไม่ถือตัวเป็นกันเองกับชาวบ้าน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์พ่อเมืองดอกบัวได้ยินแล้วสบายใจทีมงานสมาคมผู้สื่อข่าวอุบลราชธานี สำนักข่าวอิสระ ออนไลน์และข่าวภูธรทีวีออนไลน์ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคนขอให้เป็นที่พึ่งของประชาชนคนตำบลพังเคนตลอดกาล...ภาพ/ข่าว/วิชัย สิถิระบุตร(ฅน ข่าวภูธรฯ)รายงาน///////////////////////////////

ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านซ่อมสะพานช่วยงานสังคมมาโด […]

ข่าวภูธร