อาชีวะอุบลฯ จับมือชมรมกีฬาลีลาศจังหวัด

admin2

อาชีวะอุบลฯ จับมือชมรมกีฬาลีลาศจังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา ด้วยกีฬาลีลาศเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐานวันนี้ 29 มิถุนายน 2565  นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมลีลาศเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2565” ณ หอประชุมราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมีนางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้ารับการฝึกทักษะการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน จำนวน 150 คน เข้ารับการฝึกทักษะการเต้นลีลาศจากนายอานนท์ วงค์ศรีวิลัย ครูผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ จากชมรมกีฬาลีลาศ จังหวัดอุบลราชธานี

พร้อมด้วยคณะร่วมอบรมให้ความรู้ ทักษะการเต้นลีลาศที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างมารยาททางสังคม อันเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กระชับความสัมพันธ์ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา และสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในสังคมต่อไป

Next Post

อาชีวะอุบลฯ จับมือมูลนิธิธนาคารออมสินแห่งสหพันธ์

Post Views: 48 อาชีวะอุบลฯ จับมือมูลนิธิธนาคารออมส […]

ข่าวภูธร